ManicTime 4.2.3.0

ManicTime 4.2.3.0

Finkit – 7,9MB – Freeware –
5 Stars User Rating
Time management tool which helps you optimize the way you waste your time. :-) It helps you to focus on keeping track of your time spent. It automatically records your computer usage. It remembers which apps you've used and for how long. It will also remember which web sites you've visited and which documents you've worked on. All this data will help you keep track of your work hours.

Tổng quan

ManicTime là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Finkit.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ManicTime là 4.2.3.0 , phát hành vào ngày 22/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/07/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 4.2.2.0 , được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

ManicTime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,9MB.

Người sử dụng của ManicTime đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ManicTime!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có ManicTime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại